top of page
icons_maket8.png

ПРОТЕТИКА

Протетиката е дял от денталната медицина, която се занимава с възстановяването на различни видове дефекти в зъбните редици.

Увреждането или липсата на един или повече зъби води до сериозни естетични и функционални проблеми, лицева асиметрия и разбира се – нарушено самочувствие. Ние, денталните лекари, успяваме да разрешим тези проблеми с помощта на протезиране.

В зависимост от това дали протезната конструкция може да се сваля или не, съществува снемаемо и неснемаемо протезиране.

Снемаемото протезиране е свързано с изработката на частични (няколко липсващи зъба) или цели протези (на цяла обеззъбена челюст), които могат многократно да се свалят и изваждат от устата.

Неснемаемото протезиране включва корони и мостове, постоянно фиксирани върху предварително изпилени зъби. В зависимост от материала, от който са изработени, коронките могат да бъдат металокерамични, керамични, с циркониев скелет и керамично покритие, циркониеви, CAD-CAM и др. Короната покрива цялата зъбна повърхност, като възобновява нормалната й форма и размери. Тя защитава и заздравява зъбната тъкан, която не може да бъде възстановена с друг тип лечение.

В нашата практика се изработват и т. нар. "прагови" корони, отговарящи напълно на изискванията на съвременната дентална медицина. При изпиляването на зъба се изработва специален праг, върху който лежи короната. Тя пасва много точно към естествения зъб и не води до задържане на храна около нея. Изработена по този начин, тя не вреди за венеца и не е предпоставка за развитие на възпаление.

Мостовите конструкции обикновено се изработват при дефект в зъбните редици – липсващи един или повече зъби. Материалите, от които могат да бъдат изработени са същите, както при короните.

Записвания могат да стават в

FACEBOOK, по телефон или имейл

  • Facebook

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page