top of page
gray background-2.png

пациент П.К.

възраст 22г.

пол / мъж

Лечение с алайнери Invisalign

диагноза

 • Зъбен и скелетен клас II

 • Денивелирана на дъвкателната равнина

 • Дълбока захапка

 • Overjet

 • Струпване в долния фронтален участък

план за ортодонтско лечение

 • Постигане на клас I зъбни съотношения

 • Нивелиране на дъвкателната равнина

 • Интрузия на горните и долните фронтални зъби и екструзия на горните и долните премолари и молари с цел корекция на дълбоката захапка

 • Отстраняване на сагиталното отстояние чрез дистализиране и втори клас ластици

 • Разрешаване на струпването в долния фронтален участък чрез експанзия и интерпроксимална редукция

преди и след лечението

1 година

Записвания могат да стават в

FACEBOOK, по телефон или имейл

 • Facebook
bottom of page