top of page
gray background-2.png

пациент П.К.

възраст 22г.

пол / мъж

Лечение с алайнери Invisalign

диагноза

  • Зъбен и скелетен клас II

  • Денивелирана на дъвкателната равнина

  • Дълбока захапка

  • Overjet

  • Струпване в долния фронтален участък

план за ортодонтско лечение

  • Постигане на клас I зъбни съотношения

  • Нивелиране на дъвкателната равнина

  • Интрузия на горните и долните фронтални зъби и екструзия на горните и долните премолари и молари с цел корекция на дълбоката захапка

  • Отстраняване на сагиталното отстояние чрез дистализиране и втори клас ластици

  • Разрешаване на струпването в долния фронтален участък чрез експанзия и интерпроксимална редукция

bottom of page