top of page
gray background-2.png

пациент Ж.Т.

възраст 8г.

пол / жена

Лечение: Occlusoguide и фиксирана техника

диагноза

 • Скелетен и зъбен - Клас II

 • Хипердивергентен тип

 • Овърджет 

 • Мандибуларна ретрогнатия

 • Дълбока захапка

план за ортодонтско лечение с Invisalign

 • Медиализиране на долна челюст и постигане на Клас I

 • Нивелиране кривата на SPEE 

 • Разрешаване на дълбоката захапка 

 • Подобряване на зъбните съотношения (Клас I зъбни съотношения)

 • Подобряване на лицевия профил 

преди и след лечението

6 месеца

Записвания могат да стават в

FACEBOOK, по телефон или имейл

 • Facebook
bottom of page