top of page
gray background-2.png

пациент Ж.Т.

възраст 8г.

пол / жена

Лечение: Occlusoguide и фиксирана техника

диагноза

  • Скелетен и зъбен - Клас II

  • Хипердивергентен тип

  • Овърджет 

  • Мандибуларна ретрогнатия

  • Дълбока захапка

план за ортодонтско лечение с Invisalign

  • Медиализиране на долна челюст и постигане на Клас I

  • Нивелиране кривата на SPEE 

  • Разрешаване на дълбоката захапка 

  • Подобряване на зъбните съотношения (Клас I зъбни съотношения)

  • Подобряване на лицевия профил 

bottom of page