top of page
gray background-2.png

пациент А.В.

възраст 13г.

пол / жена

Лечение с фиксирана техника

диагноза

 • Зъбен и скелетен клас II

 • Струпване в горна и долна челюст

 • Денивелиране на дъвкателната равнина

 • Overjet

 • Дълбока захапка

план за ортодонтско лечение

 • ​Нивелиране на дъвкателната равнина

 • Експанзия и разрешаване на струпването в горна и долна челюст

 • Осигуряване на място за зъб 13

 • Отстраняване на сагиталното отстояние

 • Интрузия на горните и долните фронтални зъби и екструзия на горните и долните премолари и молари с цел корекция на дълбоката захапка

 • Постигане на клас I зъбни съотношения

bottom of page