top of page

Рехабилитация на усмивката

  • 45 minutes

Service Description

Когато говорим за красива усмивка, ние, денталните лекари, нямаме предвид единствено идеално подредени бели зъби с перфектна форма и големина, но и състоянието на дъвкателната система на конкретния пациент. Тя включва състоянието на двете долночелюстни стави, дъвкателните мускули, проприорецепторите и меките тъкани около зъбите.


Contact Details

+359888235635

vddentood@gmail.com


bottom of page