top of page

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

online_consultation.png

Зъбна екстракция

Настоящата информация описва какво съдържа процедурата по зъбна екстракция. 

 

Зъбната екстракция е необратим процес. Както при рутинните, така и при усложнените случаи се определя като вид хирургична процедура. Клиника „ВД ДЕНТ“ спазва, работи и се ръководи по добрите медицински практики и ще направи всичко възможно цялата процедура и последващо лечение да протекат безпроблемно. 
 

Пациентът е информиран, че се нуждае от зъбна екстракция (изваждане на зъб). Същността на процедурата, вариантите и всички възможни последствия са обяснени надлежно по-долу. Молим Ви да се запознаете с тях. 
 

Както при всяка друга хирургична манипулация, така и тук съществуват някои рискове, които включват, но не се ограничават до: 


1.    Подуване и/или хематоми в третираните зони.
2.    Получаване на рагади и/или синини в областта на устните ъгли поради разтягането им по време на манипулацията.
3.    Възможна постоперативна инфекция, изискваща допълнително лечение.
4.     Сух алвеолит, изявяващ се с болка в областта на екстрахирания зъб няколко дни след интервенцията. Обикновено се проявява след пушене, засмукване и/или плюене.
Изисква допълнително лечение. По – често се проявава след екстракция на мъдрец.
5.    Възможна увреда на съседни зъби, особено такива с големи обтурации.
6.    Увреда на нервни структури – последните зъби на долната челюст са разположени в непосредствена близост до нервите, които инервират същата, както и съответната страна на езика. В резултат на което те могат да бъдат наранени при екстракцията. Това ще доведе до изтръпване или променена чувствителност на зъбите, долната устна, езика и брадичката. С времето сетивността обикновено се възстановява напълно, но в редки случаи загубата може да остане постоянна.
7.    Тризмус – характеризира се с ограничено отваряне на долната челюст предизвикано от възпаление или подуване. Понякога може да се появи при пренатоварване на ТМС, особено, когато предварително е установено заболяване на същата.
8.     Кървене – обикновено рядко се наблюдава масивно кървене при зъбни екстракции, но може да се очаква персистиращо слабо такова в продължение на няколко часа след манипулацията.
9.    По – напред във времето след екстракция могат да се образуват остри ръбове на алвеоларната стена или малки костни фрагменти. Това налага допълнителна хирургична интервенция за заглаждане на ръбовете и отстраняване на фрагментите.
10.    Остатъчни зъбни фрагменти – понякога, за да се избегне увредата на витални структури, каквито са нервите и съдовете в мястото на операцията е възможно да се оставят част от корените на екстрахираните зъби.
11.    Увреда на максиларния синус - често корените на задните зъби на горната челюст са в близост до долната синусна стена, поради което съществува риск от разкъсването й по време на екстракция. В редки случаи съществува комуникация между синуса и алвеолата на екстрахирания зъб, което отново би довело до увреда на стената при манипулацията. При отваряне на синуса, комуникацията между синуса и устната кухина в редки случаи може да персистира като оро-антрална фистула. Тя се затваря със следваща хирургична интервенция. Възможно е и попадане на части от зъба или цял зъб в синуса. Това налага последваща интервенция за отстраняването му. 
Пациентът е информиран за възможните нежелани реакции при прилагане на анестетици, аналгетици, обезболяващи, седация и антибиотици. Моля информирайте денталния Ви лекар ако сте имали предишни алергични реакции. 

 

zubna-ekstrakcia

Поставяне на импланти и костна аугментация

Настоящата информация описва какво съдържа процедурата по поставяне на импланти и костна аугментация. Пациентът е информиран, че се нуждае от поставяне на импланти и костна аугментация. Същността на процедурата, вариантите и всички възможни последствия са обяснени надлежно по-долу. Молим Ви да се запознаете с тях. 

 

Денталните импланти се поставят, за да бъде възможно изработването на мостова конструкция или корона, които да заместят липсващите зъби. Начинът и процедурата по поставяне на имплантите е подробно обяснена на всеки пациент от наблюдаващия го лекар по дентална медицина. Този тип хирургична манипулация се извършва след поставяне на локална анестезия. В случай , че се налага костна аугментация за възстановяване на загубената кост и осигуряване на по-добра стабилност на импланта или за подобряване на тъканния контур, може да е необходимо използването на материал като: собствена кост, лиофилизирана човешка кост, изкуствени вещества, обработена животинска кост и други подходящи материали. Поставянето на костна присадка изисква прием на антибиотик в продължение на поне 7 (седем) дни за осигуряване на по-добро заздравяване и предотвратяване на вторична инфекция. Въпреки че поставянето на имплант и костната аугментация са процедури с успеваемост и клиничен успех, те все пак си остават хирургична манипулация, която не може да бъде напълно и абсолютно гарантирана.  Клиника „ВД ДЕНТ“ спазва, работи и се ръководи по добрите медицински практики и ще направи всичко възможно цялата процедура и последващо лечение да протекат безпроблемно.


Постоперативните рискове свързани с поставянето на имплант и костна аугментация включват, но не се ограничават до: 


1.    Подуване, инфекция, дискомфорт, отхвърляне на импланта, кървене, ограничение в отварянето на устата в продължение на няколко дни, температура, парастезия (липса на чувствителност) на челюстите или гингивалните нерви, която може да продължи известно време, засягане на синуса, задържане на храна около импланта, което налага почистване с конец на зъби. 
2.    Тютюнопушенето и употребата на алкохол могат да затруднят заздравяването и да намалят шансовете за успех на хирургичната манипулация. 
3.    Липсата на контролни прегледи, ежедневни домашни грижи, контрол на плаката и професионално почистване могат да допринесат за неуспеха на процедурата. 

Пациентът е информиран за възможните нежелани реакции при прилагане на анестетици, аналгетици, обезболяващи, седация и антибиотици. Моля информирайте денталния Ви лекар ако сте имали предишни алергични реакции. Моля информирайте денталния Ви лекар ако сте или мислите, че може да сте бременна. Антибиотиците могат да намалят ефективността на оралните противозачатъчни средства (орални контрацептиви). Трябва да бъдат използвани допълнителни средства за контрацепция, докато трае приемът на антибиотици. 

Ендодонтско лечение

Настоящата информация описва какво съдържа процедурата по ендодонтско лечение. 
 

Кореновото (ендодонтско) лечение е процедура за запазване на зъб, който в противен случай може да се наложи да бъде изваден. Въпреки че терапията на кореновия канал има много висока степен на клиничен успех, тя все пак си остава биологична манипулация, така че не може да бъде напълно и абсолютно гарантирана. Клиника „ВД ДЕНТ“ спазва, работи и се ръководи по добрите медицински практики и ще направи всичко възможно цялата процедура и последващо лечение да протекат безпроблемно.
 

Пациентът е информиран, че се нуждае от ендодонтска намеса (кореново лечение). Същността на процедурата, вариантите и всички възможни последствия са обяснени надлежно по-долу. Молим Ви да се запознаете с тях. 
1.    Неизпълнението на препоръката за ендодонтско лечение може да доведе до: 
•    загуба на зъба;
•    костна деструкция (разрушение), дължаща се на абсцес;
•     възможна системна (засягаща цялото тяло) инфекция.
2.    Определен процент (5 – 10%) от кореновите лечения са неуспешни и могат да изискват ревизия (повторение), периапикална хирургична намеса или дори екстракция (изваждане на зъб).
3.    При механичната обработка на кореновия канал може да се счупи инструмент и трайно да остане в зъба. Възможно е също така да се получи перфорация на корена. Въпреки че това са редки случаи, те могат да бъдат причина за неуспех на кореновото лечение и загубата на зъба. 
4.    Когато ендодонтският достъп се прави през изкуствена коронка или пък се поставя щипка за кофердам на зъб с изкуствена коронка, последната може да бъде повредена и да се наложи изработването на нова коронка след кореновото лечение. 
5.    Успешното провеждане на кореновото лечение не предпазва от кариес или фрактура (счупване на зъба) в бъдеще. 
6.    Обикновено веднага след кореновото лечение на зъба се поставя временен пълнеж (пломба). 
7.    Зъби, които са претърпели кореново лечение изискват постоянна възстановителна конструкция. Тя може да бъде: обтурация (пломба, вставка) или по-сложна конструкция (щифт/щифтове, следщифтово изграждане, коронка) в зависимост от клиничния статус на зъба. 
8.    За целите на кореновото лечение ще бъде необходима планова разработка и няколко посещения при стоматолога, както и допълнителни посещения за възстановителни конструкции. 
По време на ендодонтското лечение може да се появят временни симптоми, които включват, но не се ограничават до: оток, болка, инфекция, дренаж (изтичане на секрет), висока температура, скованост/вдървеност на челюстните и/или лицевите мускули. 

 

Пациентът е информиран за възможните нежелани реакции при прилагане на анестетици, аналгетици, обезболяващи, седация и антибиотици. Моля информирайте денталния Ви лекар ако сте имали предишни алергични реакции. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
(лечение)

 

Долуподписаният/а


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


След първичен/контролен преглед с лекар по дентална медицина към клиника „ВД ДЕНТ“ получих пълна, ясна, достъпна и разбираема информация относно:


1.    Стоматологичното ми здравословно състояние и връзката му с общотo ми здравословно състояние, диагнозата и характера на стоматологичното ми заболяване;
2.    Необходимостта от лечение, целите и естеството на лечението, планираните профилактични, диагностични и лечебни дейности, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнози;
3.    Потенциалните рискове, свързани с прилаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежелани лекарствени реакции, болка и др. неудобства, които могат да настъпят по време, непосредствено след и в отдалечени срокове на лечебния процес. 
4.    За диагностични и терапевтични алтернативи.
5.    За вероятността за благоприятно повлияване, относителният риск за здравето при прилагане на други методи за лечение или при отказ от лечение.
6.    За възможността в хода на лечението да бъдат констатирани допълнителни стоматологични или други общи здравословни проблеми или да се появят усложнения.
7.    За възможността, че в  хода на лечението може да възникне необходимост да бъде направена рентгенова снимка, за която съм информиран/а и съм запознат/а/ със страничните действия и рисковете от това.
8.    За възможността да откажа по всяко време предложената ми стоматологична помощ или продължаване на започнатото ми стоматологично лечение. 
9.    За имената, длъжността и специалността на лицата, които ще участват в диагностично-лчебния процес. 
10.    За стойността, която следва да заплатя за извършения диагностично-лечебен процес, както и обстоятелството, че същата би могла да се промени в хода на този процес, в зависимост от констатираните в хода на лечението допълнителни стоматологични проблеми или настъпилите в хода на лечението усложнения.

11.    Стойността на санкцията, която следва да заплатя при неспазване на уговорения час и неуведомяване в рамките на двадесет и четири часа.

СЪГЛАСЕН/А СЪМ да ми бъдат извършени процедури, които са преценени като необходими за целите на лечението и подобряването на здравния ми зъбен статус и оралната ми хигиена. 

 

Разбирам, че лечението крие рискове, тези рискове са ми били подробно и ясно обяснени, както и че съм имал/а възможност да задавам въпроси и съм получил/а отговори на последните. 

 

Съгласен/а съм да предоставя пълна, точна и ясна здравна информация относно общото ми здравно състояние за целите на лечението. Разбирам, че спестяването на такава информация крие риск за здравето ми, както и за ефективността на лечението. 

 

Съгласен/а съм за използването на локална анестезия и използването на аналгезия, както и други обезболяващи процеси и/или седация в зависимост и по преценка на лекарите. 

 

Разбирам и съм информиран/а, че използването и поставянето на анестезия крие рискове, които включват, но не се ограничават до подуване, синини, алергична реакция и промени във възприятието на болка, чувствителност и усещане. 


Важно! Молим  жените да съобщават за евентуална или съществуваща бременност.

Важно! Молим да съобщавате за алергии, заболявания, текущи здравни проблеми и използвани медикаменти с рецепти предварително.

Разбирам изцяло и напълно дадената ми информация, съгласен/а съм със същата и приемам предложеното ми диагностично-терапевтично лечение и лицата, които ще провеждат лечението, като нямам допълнителни въпроси за моментното ми здравословно състояние.

 

Информиран/а съм относно цената на лечението и съм съгласен/а да я заплатя, съгласно ценообразуването на клиника „ВД ДЕНТ“. Разбирам, че ще бъда таксуван за извършените процедури по време на лечението и ще ми бъде съобщено общото заключение за зъбния ми статус след всяка процедура от наблюдаващия го лекар по дентална медицина. 

 

Разбирам, че при отказ от лечение ще освободя лекаря от всякаква отговорност за стоматологичното ми състояние и всякаква отговорност за усложнения, проявили се от отказа да лекувам стоматологичното ми състояние.  

 

Настоящото информирано съгласие важи само за извършването на горепосочената процедура.

 

Настоящото информирано съгласие е валидно до писмен отказ от страна на пациента. 

ДИС Лечение

ИЗПРАЩАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Благодарим! Вашата декларация беше получена. Изпратихме копие на Вашата ел. поща.

bottom of page