top of page

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

online_consultation.png

Декларация за информирано съгласие Зъбен камък
За професионална орална хигиена

Долуподписаният/та


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


В разговор с лекар по дентална медицина към клиника „ВД ДЕНТ“ получих пълна, ясна, достъпна и разбираема информация относно какво представлява професионална орална хигиена и защо е важна за здравния ми зъбен статус. 

 

Информиран/а съм за здравния ми зъбен статус и за необходимостта от профилактично почистване на зъбен камък на всеки 6 (шест) месеца за оптимална устна хигиена. 

 

Запознат/а съм, че ако имам поставени импланти, корони, мостови конструкции или фиксирани ретайнери е необходимо да се почиства зъбния камък на всеки 6/шест/ месеца или по-често по преценка на лекуващия дентален лекар.

 

Информиран/а съм, че ако не спазвам препоръките за регулярно професионално почистване, дентално студио „ВД ДЕНТ“ не носи отговорност за моето пародонтално здраве, за стабилността на имплантите и преживяемостта на конструкциите в устата ми, както и за общото ми стоматологично състояние. 

Важно! Молим жените да съобщават за евентуална или съществуваща бременност. 
Важно! Молим да съобщавате за алергии, заболявания, текущи здравни проблеми и използвани медикаменти с рецепти предварително.


СЪГЛАСЕН/А СЪМ да ми бъде извършено профилактично почистване на зъбен камък.


Настоящото информирано съгласие важи само за извършването на горепосочената процедура.

 

Настоящото информирано съгласие е валидно до писмен отказ от страна на пациента. 

ИЗПРАЩАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Благодарим! Вашата декларация беше получена. Изпратихме копие на Вашата ел. поща.

bottom of page